Inscripció

La inscripció es farà en grups de 4 alumnes, però està permès inscriure’s de forma individual, sempre que hi consti un professor tutor. En aquest cas, l’organització agruparà els participants que s’hagin inscrit sense grup. El grup en el que participaran se’ls comunicarà el mateix dia de la prova.

Enviar abans del 18 de gener de 2013 a:
(descarrega full inscripció)

Barcelona:
geolimpiadesbarcelona@aepect.org

Girona:
geolimpiadesgirona@aepect.org

Lleida:

geolimpiadeslleida@aepect.org

Tarragona:

geolimpiadestarragona@aepect.org

Objectius
Tot i que vivim sobre la Terra, aquesta segueix sent una gran desconeguda per a la majoria de la humanitat. La Geologia és la ciència que ens ajuda a conèixer el nostre planeta i com millor l’entenguem, millor el podrem preservar. Amb l’Olimpíada de Geologia pretenem estimular i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d’aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual, i promocionant el seu progrés i desenvolupament.

Participants
Les Olimpíades estan obertes als estudiants que hagin cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial: Ciències Naturals, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Geologia, Ciències del Món Contemporani,etc. Podran participar-hi alumnes de batxillerat* matriculats durant el curs 2012/2013 a qualsevol Centre de Catalunya.

* Amb caràcter excepcional –si són autoritzats per la direcció del seu Centre- podran participar-hi alumnes de 2on cicle d’ESO

Tipologia de la prova
La competició es divideix en dues parts, una d’individual i una de grup:
Prova individual: Es farà una prova tipus test per resoldre problemes teòric-pràctics de resposta única (exemple de preguntes prova 2012). Les preguntes inclouran en proporcions aproximadament iguals les matèries que es relacionen a continuació:

1. Geodinàmica interna
2. Mineralogia: minerals i la seva identificació
3. Petrologia: el cicle de les roques, tipus de roques i el seu ambient de formació
4. Estratigrafia: el temps en geologia, superposició d’estrats, discordances
5. Paleontologia: el registre fòssil i l’evolució de la vida
6. Geodinàmica Externa i Geomorfologia: processos externs, estructures geomorfològiques observables al nostre paisatge
7. Riscos geològics
8. Mapes i talls geològics

Prova de grup: en grups de 4 persones es farà un o dos exercicis de resposta oberta que poden incloure reconeixement de minerals, roques i fòssils, anàlisis de mapes geològics i talls i problemes senzills derivats dels mapes.
Els alumnes inscrits queden ja convocats per les proves sense necessitat de comunicació posterior.
Només es permetrà la utilització d’estris de dibuix i escriptura. En particular no es permet l’ús de calculadores, llibres, taules o altres documents diferents que els que doni el tribunal.

Data i hora de la prova
Divendres 1 de febrer a les 10 matí

Lloc

Participants província de Lleida
Universitat de Lleida
c/ Narcís Monturiol, 2 25002-Lleida

Participants província Girona
Facultat de Ciències de la UdG.
Campus de Montilivi.
17071 Girona.

Participants província de Tarragona
Facultat d’Educació i Psicologia
Campus Sescelades
Carretera de Valls, s/n
43007 Tarragona

Participants província de Barcelona
Barcelona 1
Facultat de Geologia
Universitat de Barcelona
Martí i Franquès s/n
Campus Diagonal Pedralbes
08028 Barcelona
Barcelona 2
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici C,
Campus de la UAB, 08193 Bellaterra
Barcelona 3
Universitat Politècnica de Catalunya de Manresa (EPSEM)
Avda. Bases de Manresa, 61-73
08242 Manresa (Barcelona)

Premis de la Primera Fase
Als tres guanyadors de cada província, així com a un professor acompanyant se’ls cobriran les despeses del viatge a Girona, així com l’allotjament i la manutenció. Els tres guanyadors de cada província gaudiran de una sortida de camp al Geoparc de la Catalunya Central el divendres dia 15 de març amb sortida de Barcelona i acabament a Girona on ja s’instal•laran a la ciutat amb tots els altres alumnes concursants de la Fase Estatal.

S’estableix que els tres alumnes que representaran la província de Barcelona seran un de cada una de les seus organitzadores.
Si en una de les seus no hi ha inscrits un nombre mínim de 24 concursants (6 equips) els alumnes inscrits en aquesta participaran en la demarcació més propera. L’organització es reserva la possibilitat de premiar els 3 alumnes millors classificats en les altres seus per tal de presentar un quart equip a la fase final de Girona.

Els alumnes guanyadors rebran un Diploma acreditatiu i una subscripció anual de l’AEPECT la qual cosa dóna dret, entre altres beneficis, a rebre la revista “Enseñanza de las ciencias de la Tierra” durant un any.

NOTA: Les despeses de participació a les proves territorials (desplaçament i dietes) corren a càrrec dels participants o dels seus centres educatius.

SEGONA FASE.
Segona Fase, o Fase Nacional de les IV Olimpíades Espanyoles de Geologia tindran lloc a Girona el dia 16 de març de 2013. Allà tenen el compromís de participar, excepte per causa de força major, els guanyadors de la Primera Fase. L’allotjament i dietes dels alumnes, durant la seva estada a Girona serà a càrrec dels organitzadors de la Segona Fase.

Tribunal de la Segona Fase
La prova es farà per una comissió nomenada a l’efecte pels coordinadors de les Olimpíades. Per a la qualificació dels exercicis es constituirà un Tribunal format per professors representants de les Olimpíades Autonòmiques o dels Districtes Territorials i de la Comissió de les Olimpíades. Aquest tribunal farà una classificació dels alumnes participants, d’acord amb els criteris de qualificació i desempat establerts pels coordinadors de les Olimpíades. La decisió del tribunal serà inapel•lable. Els guanyadors d’aquesta fase representaran Espanya a la competició internacional a la India l’octubre de 2013, sempre i quan no siguin majors de 18 anys al juliol de 2013.

Llistes de premiats

La relació de participants que hagin obtingut el premi es farà pública en la plana web de les Olimpíades. (http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm) La participació en l’Olimpíada implica l’acceptació de la publicació d’aquestes llistes per part de tots els participants.

¡¡¡ Guanyadors 2013 !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XV Simposio