12a Olimpíada de Geologia de Catalunya


Bases Olimpíada 2021

Tot i que vivim sobre la Terra, el nostre planeta segueix sent un gran desconegut per a la majoria de la humanitat. La Geologia és la ciència que ens ajuda a conèixer el nostre planeta i, com més bé l’entenguem, millor el podrem preservar. Amb l’Olimpíada de Geologia pretenem animar i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d’aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual i promocionant el seu progrés i desenvolupament.

Participants

Les Olimpíades estan obertes als estudiants que hagin cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial: Biologia i Geologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Ciències del Món Contemporani, etc. Podran participar-hi alumnes de batxillerat* matriculats durant el curs 2020/2021 a qualsevol Centre de Catalunya.

* Amb caràcter excepcional –si són autoritzats per la direcció del seu Centre- hi podran participar alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Aquest any, caldrà la implicació del professorat com a coordinadors en el centre per la realització de les proves . S’enviaran les instruccions concretes pel professorat i es convocarà una reunió prèvia a les olimpíades per resoldre dubtes. També queda habilitat el correu de les inscripcions perquè es puguin resoldre els dubtes.

Desenvolupament de la Jornada

Data: 12 de Març de  2021

Aquest esdeveniment no és presencial. Es farà mitjançant l’eina Microsoft Teams. Aquest és l’enllaç per a connectar-vos-hi

Les proves es duran a terme als centres educatius del estudiants. És imprescindible que un professor estigui amb ells durant la jornada de la mateixa manera que hi estarien si s’haguessin hagut de desplaçar a les universitats.

Programa

9.30 – 10.00
Benvinguda, a càrrec de David Brusi, president de l’AEPECT
Instruccions per al desenvolupament de l’Olimpíada de Geologia de Catalunya
Anna Anglisano, coordinadora de l’Olimpíada de Geologia de Catalunya

10.00 – 11.00
Prova. El  professorat rebrà un formulari amb accés a les proves que facilitaran als estudiants. Per accedir al formulari els estudiants hauran de identificar-se mitjançant un codi personal que es facilitarà per part dels coordinadors de les olimpíades un cop s’hagin tancat les inscripcions.

12.30 – 13.30
Conferència “Busquem geòlegs”, a càrrec de Jordi Vilà i Íngrit Soriguera, Geòleg.cat

Oberta a tothom

13.30
Cloenda i comunicació de les persones classificades a cada seu territorial*

* En cas que no es puguin proclamar els/les guanyadors/es durant aquest acte, amb posterioritat i tan aviat com sigui possible, es farà arribar un correu electrònic informatiu als representants de cada centre.

 


Inscripció

Enguany, degut a les adaptacions a la COVID, les inscripcions no es faran per grups de 4 com altres anys, sinó que es farà en forma de llista única.

És imprescindible que el professorat es comprometi a fer el control de les proves que faran els estudiants per tal de garantir la igualtat de condicions en la competició. Com ja s’ha esmentat amb anterioritat, el professorat rebrà les instruccions i serà convocat en una reunió per tal de resoldre dubtes a banda de disposar del correu de les inscripcions. També se’ls assignarà un organitzador de referència per resoldre dubtes en qualsevol moment.

La inscripció es fa enviant abans del 15 de gener  la butlleta d’inscripció i Autorització de drets

BARCELONA: geolimpiadesbarcelona@aepect.org

GIRONA: geolimpiadesgirona@aepect.org

LLEIDA: geolimpiadeslleida@aepect.org

TARRAGONA: geolimpiadestarragona@aepect.org

IMPORTANT: Es garanteix que 12 estudiants per centre podran participar però es pot inscriure més alumnes de reserva que s’acceptaran en cas d’haver-hi places disponibles. Si passat el termini d’inscripció encara hi ha places lliures es permetrà la participació d’estudiants addicionals per centre; aquesta possibilitat es notificarà via e-mail als centres i s’obrirà un segon termini d’inscripció.

Per qualsevol dubte organitzatiu cal adreçar un e-mail a la mateixa adreça d’inscripció

Els alumnes inscrits queden ja convocats per les proves sense necessitat de comunicació posterior.


PRIMERA FASE

Tipologia de la prova

Per tal d’adaptar les olimpíades, les proves es faran des dels mateixos centres educatius. Els estudiants hi accediran mitjançant un enllaç a un formulari. L’enllaç el rebrà el professor de l’estudiant abans de la prova.

Enguany només hi haurà una sola prova de caràcter individual

Es farà una prova tipus test per resoldre problemes teòrics i pràctics de resposta única (exemple de preguntes proves anteriors al final de la pàgina) i enguany també hi poden haver preguntes de resposta múltiple com també d’ordenació de respostes. Les preguntes inclouran en proporcions similars les matèries que es relacionen a continuació:

  1. Geodinàmica interna
  2. Mineralogia: minerals i la seva identificació
  3. Petrologia: tipus de roques i el seu procés de formació i la seva identificació
  4. Estratigrafia: el temps en geologia, superposició d’estrats, discordances
  5. Paleontologia: el registre fòssil i la seva identificació. L’’evolució de la vida
  6. Geodinàmica Externa i Geomorfologia: processos externs, estructures geomorfològiques observables al nostre paisatge
  7. Riscos geològics
  8. Mapes i talls geològics
  9. Geologia regional
  10. Geoplanetologia

La llista de mostres de minerals, roques i fòssils que poden sortir a les proves es manté (veure llista adjunta) tot i que es garantirà que l’alumne/a les pugui identificar mitjançant imatges i descripcions sense necessitat de realitzar cap prova o assaig.

 

Minerals Roques Fòssils
Sofre
Magnetita
Pirita
Calcopirita
Hematites
Galena
Cinabri
Halita
Silvina
Calcita
Guix
Quars
Ortòclasi (Ortosa)
Biotita
Moscovita
Olivina
Baritina
Esfalerita (Blenda)
Fluorita
Òpal
Aragonita
Talc
Granit
Granodiorita
Diorita
Sienita
Basalt
Pòrfir
Bretxa
Conglomerat
Gres (Sorrenca)
Lutita
Calcària
Calcària fossilífera
Travertí
Marga
Carbó
Pissarra
Esquist
Gneis
Marbre
Quarsita
Graptòlits
Trilobits
Crinoïdeus
Braquiòpodes:
Spirifers
Terebratúlids
Rinconèl·lids
Goniatits
Ammonits
Belemnits
Rudistes
Equínids
Pectínids
Ostrèids
Nummulits
Aveolínes
Assilines
Orbitolines
Coralls
Aïllats
Colonials

Només es permetrà la utilització d’estris de dibuix i escriptura. En particular no es permet l’ús de calculadores, llibres, taules o altres documents diferents que els que proporcioni el tribunal.

L’estudiant no podrà utilitzar material de suport per fer les proves i el seu professor estarà a l’aula durant les proves per comprovar que no consultarà apunts ni materials de internet. D’aquesta manera es podrà garantir la igualtat de condicions de competició per als estudiants.

Data i hora de la prova

Divendres 12 de març a les 9:30 del matí

Lloc: Degut a la situació de pandèmia, aquest any no és possible realitzar les proves a les universitats com altres anys.

Com a mesura excepcional, aquest any s’emplaçaran les proves en el mateix centre educatiu de cada estudiant. I les proves es faran online amb la supervisió dels professors.

Guanyadors/es de la Primera Fase

Al/la primer/a classificat/da de cada província, així com al seu professor o professora, se’ls cobriran les despeses del viatge a la fase nacional en cas que aquesta es realitzi de forma presencial. També queden incloses les despeses d’allotjament i la manutenció. Els guanyadors de cada seu rebran un Diploma acreditatiu

La resta de classificats que representaran la província a la fase estatal es determinarà en funció de les mateixes bases de les olimpíades nacionals de geologia  i estarà relacionada amb el nombre de participació (nombre d’alumnes i nombre de centres inscrits).

Si en una de les seus no s’assoleix un nombre mínim de 20 inscrits els alumnes es redireccionaran per participar en la demarcació més propera.


SEGONA FASE.

Se celebrarà el proper 17 d’Abril de 2021. En funció de la situació pandèmica la fase nacional podrà ser presencial o telemàtica (Bases). 

Tribunal de la Segona Fase

El contingut de la prova l’establirà una comissió nomenada a l’efecte pels coordinadors de les Olimpíades. Per a la qualificació dels exercicis es constituirà un Tribunal format pels professors representants de les Olimpíades Autonòmiques o dels Districtes Territorials i de la Comissió de les Olimpíades. Aquest tribunal qualificarà l’alumnat participant, d’acord amb els criteris de qualificació i desempat establerts pels coordinadors de les Olimpíades. La decisió del tribunal serà inapel·lable. Els guanyadors d’aquesta fase representaran Espanya a la competició internacional l’agost de 2021 que enguany, se celebrarà online. Els alumnes hi podran participar sempre i quan no siguin majors de 18 anys al juliol de 2021 ni hagin participat en una Olimpíada Internacional anterior.

 

Llistes de premiats

La relació de participants que hagin obtingut el premi es farà pública en la web de les Olimpíades (https://www.aepect.org). La participació en l’Olimpíada implica l’acceptació per part dels participants de la publicació d’aquestes llistes.

 

HO ORGANITZA:

    

COL·LABOREN:

                    

 


Preguntes de les proves d’anys anteriors:

Examen teòric X Olimpíada de Geologia (2020)Respostes

Examen pràctic X Olimpíada de Geologia (2020)Solució


Examen teòric X Olimpíada de Geologia (2019)Respostes

Examen pràctic X Olimpíada de Geologia (2019)Solució


Examen teòric IX Olimpíada de Geologia (2018)Respostes

Examen pràctic IX Olimpíada de Geologia (2018)Solució


Examen teòric VIII Olimpíada de Geologia (2017)Respostes

Examen pràctic VIII Olimpíada de Geologia (2017)Solució


Examen teòric VII Olimpíada de Geologia (2016)Respostes

Examen pràctic VII Olimpíada de Geologia (2016)Solució


Examen teòric VI Olimpíada de Geologia (2015) Respostes

Examen pràctic VI Olimpíada de Geologia (2015) Solució


Examen teòric V Olimpíada de Geologia (2014) Respostes

Examen pràctic V Olimpíada de Geologia (2014) – Solució


Examen teòric IV Olimpíada de Geologia (2013) Respostes

Examen pràctic IV Olimpíada de Geologia (2013) – Solució


Examen teòric III Olimpíada de Geologia (2012) Respostes

Examen pràctic III Olimpíada de Geologia (2012) – Solució


Examen teòric II Olimpíada de Geologia (2011)

Examen pràctic II Olimpíada de Geologia (2011) – Solució