Actividad en Galicia: “O COUREL, A MEMORIA DE GALICIA: UNHA VIAXE DE 650 m.a.”

Anterior | | Siguiente

Aurora Grandal, paleontóloga, Universidade de A Coruña.