Actividad en Galicia: “O COUREL, A MEMORIA DE GALICIA: UNHA VIAXE DE 650 m.a.”

Anterior | | Siguiente

Profesor Vidal Romaní, Universidade de A coruña e director do Instituto Xeolóxico de Laxe.