Inscripció

La inscripció es farà en grups de 4 alumnes, però està permès inscriure’s de forma individual, sempre que hi consti un professor tutor. En aquest cas, l’organització agruparà els participants que s’hagin inscrit sense grup. El grup en el que participaran se’ls comunicarà el mateix dia de la prova. Cada centre pot inscriure un màxim de 3 equips de 4 alumnes i dos equips de reserva, que s’acceptaran o no passat el termini d’inscripció

La inscripció es fa enviant abans del 23 de desembre la butlleta d’inscripció a (descarrega full inscripció):

Barcelona:
geolimpiadesbarcelona@aepect.org

Girona:
geolimpiadesgirona@aepect.org

Lleida:

geolimpiadeslleida@aepect.org

Tarragona:

geolimpiadestarragona@aepect.org

Objectius
Tot i que vivim sobre la Terra, el nostre planeta segueix sent un gran desconegut per a la majoria de la humanitat. La Geologia és la ciència que ens ajuda a conèixer el nostre planeta i com més bé l’entenguem, millor el podrem preservar. Amb l’Olimpíada de Geologia pretenem animar i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d’aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual i promocionant el seu progrés i desenvolupament.

Participants
Les Olimpíades estan obertes als estudiants que hagin cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial: Ciències Naturals, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Geologia, Ciències del Món Contemporani, etc. Podran participar-hi alumnes de batxillerat* matriculats durant el curs 2014/2015 a qualsevol Centre de Catalunya.

* Amb caràcter excepcional –si són autoritzats per la direcció del seu Centre- hi podran participar alumnes de 2on cicle d’ESO.

Ressenya Olimpíades de Geologia de Catalunya 20015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: Cada centre pot inscriure un màxim de 3 equips de 4 alumnes, però s’accepten fins a 2 equips més de reserva. Si passat el termini d’inscripció encara hi ha places lliures es permetrà la participació d’aquests equips extres per centre; aquesta possibilitat es notificarà via e-mail als centres i s’obrirà un segon termini d’inscripció.
Per qualsevol dubte organitzatiu cal adreçar un e-mail a la mateixa adreça d’inscripció

Els alumnes inscrits queden ja convocats per les proves sense necessitat de comunicació posterior.

PRIMERA FASE

Tipologia de la prova
La competició es divideix en dues parts, una d’individual i una de grup:

Prova individual: Es farà una prova tipus test per resoldre problemes teòric-pràctics de resposta única (exemple de preguntes proves anteriors). Les preguntes inclouran en proporcions aproximadament iguals les matèries que es relacionen a continuació:

1. Geodinàmica interna
2. Mineralogia: minerals i la seva identificació
3. Petrologia: el cicle de les roques, tipus de roques i el seu ambient de formació
4. Estratigrafia: el temps en geologia, superposició d’estrats, discordances
5. Paleontologia: el registre fòssil i l’evolució de la vida
6. Geodinàmica Externa i Geomorfologia: processos externs, estructures geomorfològiques observables al nostre paisatge
7. Riscos geològics
8. Mapes i talls geològics

Prova de grup: en grups de 4 persones es faran un o dos exercicis de resposta oberta que poden incloure reconeixement de minerals, roques i fòssils, anàlisi de mapes geològics i talls i problemes senzills derivats de la interpretació dels mapes geològics.

Només es permetrà la utilització d’estris de dibuix i escriptura. En particular no es permet l’ús de calculadores, llibres, taules o altres documents diferents que els que proporcioni el tribunal.

Data i hora de la prova
Divendres 6 de febrer a les 10 matí

Lloc

Participants província de Lleida
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)
Universitat de Lleida
Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida
25003 Lleida

Participants província Girona*
Facultat de Ciències
Universitat de Girona.
Campus de Montilivi
17071 Girona

Participants província de Tarragona
Facultat d’Educació i Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
Campus Sescelades
Carretera de Valls, s/n
43007 Tarragona

Participants província de Barcelona
Barcelona 1
Facultat de Geologia
Universitat de Barcelona
Martí i Franquès s/n
Campus Diagonal Pedralbes
08028 Barcelona
Barcelona 2
Facultat de Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici C, Campus de la UAB
08193 Bellaterra
Barcelona 3
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa Universitat Politècnica de Catalunya
Av. Bases de Manresa, 61-73
08242 Manresa

*La nova edició del cicle "La Geologia és notícia" organitzat per l'AEPECT comença el proper divendres 6 de febrer a Girona coincidint amb les Olimpíades de Geologia i segueix el dia 20 de febrer a LLeida i el 27 de febrer a Tarragona.

Premis de la Primera Fase
Als tres guanyadors de cada província, així com a un professor acompanyant, se’ls cobriran les despeses del viatge a Alacant, l’allotjament i la manutenció. Els tres guanyadors de cada província gaudiran d’una sortida de camp al Geoparc de la Catalunya Central.

S’estableix que els tres alumnes que representaran la província de Barcelona seran un de cada una de les seus organitzadores. En cas d’haver-hi més de 200 inscrits a Barcelona hi haurà dos equips a la final d’Alacant. En aquest cas el segon equip estarà format pels 3 millors classificats en puntuació de la demarcació de Barcelona, sigui quina sigui la seu en la que han participat.

Si en una de les seus no hi ha inscrits un nombre mínim de 24 concursants (6 equips) els alumnes inscrits es rediccionaran per a participar en la demarcació més propera. L’organització es reserva la possibilitat de premiar els 3 alumnes més ben classificats en les altres seus per tal de presentar un quart equip a la fase final d’Alacant.

Els alumnes guanyadors rebran un Diploma acreditatiu i una subscripció anual a l’AEPECT la qual cosa dóna dret, entre altres beneficis, a rebre la revista “Enseñanza de las Ciencias de la Tierra” durant un any.


Nota: Les despeses de participació a les proves territorials (desplaçament i dietes) corren a càrrec dels participants o dels seus centres educatius.


SEGONA FASE. Alacant, 21 de març de 2015
La Segona Fase, o Fase Nacional de les V Olimpíades Espanyoles de Geologia tindran lloc a Toledo el dia 29 de març de 2014. Allà tenen el compromís de participar, excepte per causa de força major, els guanyadors de la Primera Fase. L’allotjament i dietes dels alumnes, durant la seva estada a Toledo serà a càrrec dels organitzadors de la Segona Fase.

Tribunal de la Segona Fase
El contingut de la prova l’establirà una comissió nomenada a l’efecte pels coordinadors de les Olimpíades. Per a la qualificació dels exercicis es constituirà un Tribunal format pels professors representants de les Olimpíades Autonòmiques o dels Districtes Territorials i de la Comissió de les Olimpíades. Aquest tribunal qualificarà l’alumnat participant, d’acord amb els criteris de qualificació i desempat establerts pels coordinadors de les Olimpíades. La decisió del tribunal serà inapel·lable. Els guanyadors d’aquesta fase representaran Espanya a la competició internacional l’octubre de 2015, sempre i quan no siguin majors de 18 anys al juliol de 2015.

Llistes de premiats

La relació de participants que hagin obtingut el premi es farà pública en la plana web de les Olimpíades (http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm). La participació en l’Olimpíada implica l’acceptació per part dels participants de la publicació d’aquestes llistes.

 

 

 

XV Simposio