13a Olimpíada de Geologia de Catalunya


Tot i que vivim sobre la Terra, el nostre planeta segueix sent un gran desconegut per a la majoria de la humanitat. La Geologia és la ciència que ens ajuda a conèixer el nostre planeta i, com més bé l’entenguem, millor el podrem preservar. Amb l’Olimpíada de Geologia pretenem animar i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d’aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual i promocionant el seu progrés i desenvolupament.

El contingut d’aquestes bases el podeu trobar publicat a https://www.aepect.org/13a-olimpiada-espanola-de-geologia/

Desenvolupament de la jornada

Si la situació sanitària en el moment de les proves ho permet, les olimpíades se celebraran a les diferents seus universitàries com de costum. Si l’evolució de la pandèmia comportés restriccions de la presencialitat , es tornarien a celebrar des dels mateixos centres educatius com l’any anterior.

Data: 4 de Març de  2022

L’horari de la jornada serà el següent:

9:30 – 10:00 Benvinguda

10:00 – 11:00 Prova teòrica

11:00 – 11:30 Descans

11:30 – 12:30 Prova pràctica

12:45 – 13:30 Conferència «L’erupció volcànica de Cumbre Vieja (La Palma)», a càrrec d’Olaya Dorado –la xerrada podrà seguir-se en línia a través d’aquest enllaç

13:30 – 14:00 Comunicació dels resultats de les proves i lliurament de premis

* Aquest horari es podria veure lleugerament alterat en funció del desenvolupament de les proves a les respectives seus degut a raons organitzatives.  S’informarà de qualsevol canvi a través del correu electrònic.

 Participants

Les Olimpíades estan obertes a l’alumnat que hagi cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial: Biologia i Geologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Ciències del Món Contemporani, etc. Podran participar-hi alumnes de batxillerat* matriculats durant el curs 2021/2022 a qualsevol Centre de Catalunya.

* Amb caràcter excepcional –si són autoritzats per la direcció del seu Centre- hi podran participar alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Inscripció

La responsabilitat de la inscripció correspon a la direcció del Centre a proposta del professorat. Les inscripcions es farà en equips de 4 alumnes (preferentment els grups hauran de ser mixtes), però està permès inscriure’s de forma individual, sempre que hi consti el nom del professorat tutor. En aquest cas, l’organització agruparà els/les participants que s’hagin inscrit sense equip. El grup en el que participaran se’ls comunicarà el mateix dia de la prova. Es garanteix que 2 equips per centre podran participar però es poden inscriure més equips de reserva i, en el cas d’haver-hi places vacants, s’acceptaran. Passat el termini d’inscripció es notificarà via e-mail als centres la inscripció definitiva.

 

La inscripció es fa enviant abans del 21 de desembre  la butlleta d’inscripció i Autorització de drets

BARCELONA: geolimpiadesbarcelona@aepect.org

GIRONA: geolimpiadesgirona@aepect.org

LLEIDA: geolimpiadeslleida@aepect.org

TARRAGONA: geolimpiadestarragona@aepect.org

 

IMPORTANT: Si passat el termini d’inscripció encara hi ha places lliures es permetrà la participació d’equips extres per centre; aquesta possibilitat es notificarà via e-mail als centres i s’obrirà un segon termini d’inscripció.

Per qualsevol dubte organitzatiu cal adreçar un e-mail a la mateixa adreça d’inscripció.

Els alumnes inscrits queden ja convocats per les proves sense necessitat de comunicació posterior.

Si en una de les seus no hi ha inscrits un nombre mínim de 20 aprticipants (5 equips) els alumnes inscrits es redireccionaran per participar a la demarcació més propera.

 


Primera Fase

Tipologia de la prova

La competició es divideix en dues parts, una individual i una de grup (en cas de fer-se online per la COVID només es faria una sola prova individual):

Prova individual: Es farà una prova tipus test per resoldre problemes teòrics i pràctics de resposta única (exemple de preguntes de proves anteriors al final de la pàgina). Les preguntes inclouran en proporcions similars les matèries que es relacionen a continuació:

 1. Geodinàmica interna
 2. Mineralogia: minerals i la seva identificació
 3. Petrologia: el cicle de les roques, tipus de roques i el seu procés de formació
 4. Estratigrafia: el temps en geologia, superposició d’estrats, discordances
 5. Paleontologia: el registre fòssil i l’evolució de la vida
 6. Geodinàmica Externa i Geomorfologia: processos externs, estructures geomorfològiques observables al nostre paisatge
 7. Riscos geològics
 8. Mapes i talls geològics

Prova de grup: en grups de 4 persones es faran un o dos exercicis de resposta oberta que poden incloure reconeixement de minerals, roques i fòssils, anàlisi de mapes geològics i talls i problemes senzills derivats de la interpretació dels mapes geològics. La llista de mostres de mà possibles a identificar és la següent:

 Minerals Roques Fòssils
Sofre
Magnetita
Pirita
Calcopirita
Hematites
Galena
Cinabri
Halita
Silvina
Calcita
Guix
Quars
Ortòclasi (Ortosa)
Biotita
Moscovita
Olivina
Baritina
Esfalerita (Blenda)
Fluorita
Òpal
Aragonita
Talc
Granit
Granodiorita
Diorita
Sienita
Basalt
Obsidiana
Pòrfir
Bretxa
Conglomerat
Gres (Sorrenca)
Lutita
Calcària
Calcària fossilífera
Travertí
Marga
Carbó
Pissarra
Esquist
Gneis
Marbre
Quarsita
Graptòlits
Trilobits
Crinoïdeus
Braquiòpodes:
Spirifèrids
Terebratúlids
Rinconèl·lids
Goniatits
Ammonits
Belemnits
Rudistes
Equínids
Pectínids
Ostrèids
Nummulits
Aveolines
Assilines
Orbitolines
Coralls:
Aïllats
Colonials

Només es permetrà la utilització d’estris de dibuix i escriptura. En particular no es permet l’ús de calculadores, telèfons mòbils, tauletes o d’altres dispositius electrònics o documents impresos diferents que els que proporcioni el tribunal.

En cas d’empat s’utilitzaran altres criteris marcats per l’organització per desempatar com podria ser el temps emprat en la realització de les proves, proves complementàries, entre d’altres a criteri de cada tribunal. Les decisions preses per l’organització i els resultats finals seran inapel·lables.

Lloc

Participants província de Lleida
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA)
Universitat de Lleida
Av. de l’Alcalde Rovira Roure 191,
25198 Lleida

Participants província de Girona
Facultat de Ciències
Universitat de Girona.
Campus de Montilivi
17003 Girona

Participants província de Tarragona
Facultat d’Educació i Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
Campus Sescelades
Carretera de Valls, s/n
43007 Tarragona

Participants província de Barcelona

Barcelona 1:
Facultat de Ciències de la Terra
Universitat de Barcelona
Martí i Franquès s/n
Campus Diagonal Pedralbes
08028 Barcelona
Barcelona 2:
Facultat de Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici C, Campus de la UAB
08193 Bellaterra
Barcelona 3:
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa Universitat Politècnica de Catalunya
Av. Bases de Manresa, 61-73
08242 Manresa

Premis de la Primera Fase

Tots els alumnes classificats per a la fase nacional, més el professor del primer classificat (professor acompanyant a partir d’ara), se’ls cobriran les despeses del viatge a la seu on es realitzin, l’allotjament i la manutenció durant la celebració de les olimpíades nacionals de geologia. El nombre d’alumnes classificats a la fase nacional està subjecte a les seves bases establertes per l’AEPECT i pot variar en funció del nombre de participants i centres educatius inscrits en cada seu.

Els alumnes classificats de cada seu rebran:

 • Diploma acreditatiu
 • Atles geològic de Catalunya – gentilesa de l’ICGC
 • Sortida de camp al geoparc de la Catalunya Central preparatòria per a la fase nacional (inclou dinar per al participant i un acompanyant)* – gentilesa del Geoparc de la Catalunya Central
 • 3 entrades per visitar l’Epicentre a Tremp i 3 entrades més per a visitar el Museu Conca Dellà o bé Dinosfera de Coll de Nargó o bé el Centre d’Interpretació de Vilanova de Meià**

* La sortida es podria veure alterada o bé anul·lada per les restriccions sanitàries derivades de la COVID-19

** Les entrades tindran validesa fins al 31 de Maig de 2022

 


Segona Fase

Se celebrarà el proper 26 i 27 de Març de 2022. En funció de la situació pandèmica la fase nacional podrà ser presencial o telemàtica. Les bases de la convocatòria es poden trobar aquí (13ª Olimpiada Española de Geología – AEPECT)

Tribunal de la Segona Fase

El contingut de la prova l’establirà una comissió nomenada a l’efecte pels coordinadors de les Olimpíades. Per a la qualificació dels exercicis es constituirà un Tribunal format pels professors representants de les Olimpíades Autonòmiques o dels Districtes Territorials i de la Comissió de les Olimpíades. Aquest tribunal qualificarà l’alumnat participant, d’acord amb els criteris de qualificació i desempat establerts pels coordinadors de les Olimpíades. La decisió del tribunal serà inapel·lable. Els guanyadors d’aquesta fase representaran Espanya a la competició internacional l’agost de 2022 que se celebrarà online. Els alumnes hi podran participar sempre i quan no siguin majors de 18 anys al juliol de 2022 ni hagin participat en una Olimpíada Internacional anterior.

 

Llistes de premiats

La relació de participants que hagin obtingut el premi es farà pública en la web de les Olimpíades (http://www.aepect.org). La participació en l’Olimpíada implica l’acceptació per part dels participants de la publicació d’aquestes llistes.

 

HO ORGANITZA:

    

COL·LABOREN:

                    

 


Preguntes de les proves d’anys anteriors:

Examen teorico-pràctic XII Olimpíades de Geologia (2021) – Online

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V5S73HJB-UO3rUQwD03qJlBf5btCtS5KlbpoWRInHcxUNTI0NDhCNzdWUExSOEVKRUo0NVU5WkVERC4u

Dades d’accés:

 1. Codi d’inscripció: XX XXX
 2. Nom i Cognoms: XX XX XX
 3. Centre Educatiu: XX

Examen teòric X Olimpíada de Geologia (2020)Respostes

Examen pràctic X Olimpíada de Geologia (2020)Solució


Examen teòric X Olimpíada de Geologia (2019)Respostes

Examen pràctic X Olimpíada de Geologia (2019)Solució


Examen teòric IX Olimpíada de Geologia (2018)Respostes

Examen pràctic IX Olimpíada de Geologia (2018)Solució


Examen teòric VIII Olimpíada de Geologia (2017)Respostes

Examen pràctic VIII Olimpíada de Geologia (2017)Solució


Examen teòric VII Olimpíada de Geologia (2016)Respostes

Examen pràctic VII Olimpíada de Geologia (2016)Solució


Examen teòric VI Olimpíada de Geologia (2015) Respostes

Examen pràctic VI Olimpíada de Geologia (2015) Solució


Examen teòric V Olimpíada de Geologia (2014) Respostes

Examen pràctic V Olimpíada de Geologia (2014) – Solució


Examen teòric IV Olimpíada de Geologia (2013) Respostes

Examen pràctic IV Olimpíada de Geologia (2013) – Solució


Examen teòric III Olimpíada de Geologia (2012) Respostes

Examen pràctic III Olimpíada de Geologia (2012) – Solució


Examen teòric II Olimpíada de Geologia (2011)

Examen pràctic II Olimpíada de Geologia (2011) – Solució