11a Olimpíada de Geologia de Catalunya


Bases Olimpíada 2020

Tot i que vivim sobre la Terra, el nostre planeta segueix sent un gran desconegut per a la majoria de la humanitat. La Geologia és la ciència que ens ajuda a conèixer el nostre planeta i, com més bé l’entenguem, millor el podrem preservar. Amb l’Olimpíada de Geologia pretenem animar i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d’aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual i promocionant el seu progrés i desenvolupament.

Participants

Les Olimpíades estan obertes als estudiants que hagin cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial: Biologia i Geologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Ciències del Món Contemporani, etc. Podran participar-hi alumnes de batxillerat* matriculats durant el curs 2019/2020 a qualsevol Centre de Catalunya.

* Amb caràcter excepcional –si són autoritzats per la direcció del seu Centre- hi podran participar alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Inscripció

La inscripció es farà en grups de 4 alumnes (preferentment els equips hauran de ser mixtes), però està permès inscriure’s de forma individual, sempre que hi consti un professor tutor. En aquest cas, l’organització agruparà els participants que s’hagin inscrit sense grup. El grup en el que participaran se’ls comunicarà el mateix dia de la prova. Es garanteix que 2 equips per centre podran participar però es poden inscriure més equips de reserva i, cas d’haver-hi places s’acceptaran. Passat el termini d’inscripció es notificarà via e-mail als centres la inscripció definitiva.

La inscripció es fa enviant abans del 20 de desembre la butlleta d’inscripció i Autorització de drets

BARCELONA: geolimpiadesbarcelona@aepect.org

GIRONA: geolimpiadesgirona@aepect.org

LLEIDA: geolimpiadeslleida@aepect.org

TARRAGONA: geolimpiadestarragona@aepect.org

IMPORTANT: Es garanteix que 2 equips per centre podran participar però es pot inscriure un equip més a més dels dos de reserva que s’acceptaran en cas d’haver-hi places disponibles. Si passat el termini d’inscripció encara hi ha places lliures es permetrà la participació d’equips extres per centre; aquesta possibilitat es notificarà via e-mail als centres i s’obrirà un segon termini d’inscripció.

Per qualsevol dubte organitzatiu cal adreçar un e-mail a la mateixa adreça d’inscripció

Els alumnes inscrits queden ja convocats per les proves sense necessitat de comunicació posterior.

PRIMERA FASE

Tipologia de la prova

La competició es divideix en dues parts, una individual i una de grup:

Prova individual: Es farà una prova tipus test per resoldre problemes teòrics i pràctics de resposta única (exemple de preguntes proves anteriors al final de la pàgina). Les preguntes inclouran en proporcions similars les matèries que es relacionen a continuació:

  1. Geodinàmica interna
  2. Mineralogia: minerals i la seva identificació
  3. Petrologia: el cicle de les roques, tipus de roques i el seu procés de formació
  4. Estratigrafia: el temps en geologia, superposició d’estrats, discordances
  5. Paleontologia: el registre fòssil i l’evolució de la vida
  6. Geodinàmica Externa i Geomorfologia: processos externs, estructures geomorfològiques observables al nostre paisatge
  7. Riscos geològics
  8. Mapes i talls geològics

Prova de grup: en grups de 4 persones es faran un o dos exercicis de resposta oberta que poden incloure reconeixement de minerals, roques i fòssils, anàlisi de mapes geològics i talls i problemes senzills derivats de la interpretació dels mapes geològics. La llista de mostres de mà possibles a identificar és la següent:

 

Minerals Roques Fòssils
Sofre
Magnetita
Pirita
Calcopirita
Hematites
Galena
Cinabri
Halita
Silvina
Calcita
Guix
Quars
Ortòclasi (Ortosa)
Biotita
Moscovita
Olivina
Baritina
Esfalerita (Blenda)
Fluorita
Òpal
Aragonita
Talc
Granit
Granodiorita
Diorita
Sienita
Basalt
Pòrfir
Bretxa
Conglomerat
Gres (Sorrenca)
Lutita
Calcària
Calcària fossilífera
Travertí
Marga
Carbó
Pissarra
Esquist
Gneis
Marbre
Quarsita
Graptòlits
Trilobits
Crinoïdeus
Braquiòpodes:
Spirifers
Terebratúlids
Rinconèl·lids
Goniatits
Ammonits
Belemnits
Rudistes
Equínids
Pectínids
Ostrèids
Nummulits
Aveolínes
Assilines
Orbitolines
Coralls
Aïllats
Colonials

Només es permetrà la utilització d’estris de dibuix i escriptura. En particular no es permet l’ús de calculadores, llibres, taules o altres documents diferents que els que proporcioni el tribunal.

Data i hora de la prova

Divendres 28 de febrer a les 10 del matí

Lloc:

Participants província de Lleida
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA)
Universitat de Lleida
Av. de l’Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida
25003 Lleida
Participants província de Girona
Facultat de Ciències
Universitat de Girona.
Campus de Montilivi
17003 Girona
Participants província de Tarragona
Facultat d’Educació i Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
Campus Sescelades
Carretera de Valls, s/n
43007 Tarragona

Participants província de Barcelona

Barcelona 1:
Facultat de Ciències de la Terra
Universitat de Barcelona
Martí i Franquès s/n
Campus Diagonal Pedralbes
08028 Barcelona
Barcelona 2:
Facultat de Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici C, Campus de la UAB
08193 Bellaterra
Barcelona 3:
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa Universitat Politècnica de Catalunya
Av. Bases de Manresa, 61-73
08242 Manresa

Premis de la Primera Fase

Al primer classificat de cada província, així com a un professor acompanyant, se’ls cobriran les despeses del viatge a Cuenca, l’allotjament i la manutenció. Els guanyadors de cada seu rebran un Diploma acreditatiu i una subscripció anual a l’AEPECT la qual cosa dóna dret, entre altres beneficis, a rebre la revista “Enseñanza de las Ciencias de la Tierra” durant un any.

El segon i tercer classificat de Tarragona, Lleida i Girona optaran a poder acompanyar el guanyador a Cuenca. Aquesta opció serà efectiva en funció de la participació a aquesta seu (tant en nombre total de representants com en quantitat de centres). Concretament, en aquelles províncies on la inscripció superi el 50 alumnes procedents d’un mínim de 5 centres diferents, el segon classificat també anirà a Cuenca a representar la província amb totes les despeses pagades. Aquelles províncies on es superin els 100 inscrits procedents de com a mínim 8 centres diferents, el tercer classificat també representarà la província anant a la final estatal de Salamanca amb totes les despeses pagades.

En el cas de Barcelona si es superen com en els anys anteriors la xifra de 100 inscrits de més de 8 centres diferents hi haurà tres alumnes que aniran a la final. S’estableix que, aquests tres seran un de cada una de les seus organitzadores (UAB, UB i UPC Manresa). En cas d’haver-hi més de 150 inscrits a Barcelona hi haurà un quart alumne a la final de Cuenca. En aquest cas serà el millor classificat en puntuació de la demarcació de Barcelona, sigui quina sigui la seu en la que han participat. En cas de el nombre d’inscrits sigui molt alt i l’organització estatal consideri que pot anar-hi algun alumne més els que hi optarien serien els següents millor classificats en el global.

Si en una de les seus no hi ha inscrits un nombre mínim de 20 concursants (5 equips) els alumnes inscrits es redireccionaran per participar en la demarcació més propera.

NOTA: Les despeses de participació a les proves territorials (desplaçament i manutenció) corren a càrrec dels participants o dels seus centres educatius.

SEGONA FASE. Cuenca (Museo de Paleontología de Castilla – La Mancha) 28 de març de 2020

La Segona Fase, o Fase Nacional de les X Olimpíades Espanyoles de Geologia, tindran lloc a Cuenca el dia 28 de març de 2020. Allà tenen el compromís de participar, excepte per causa de força major, els guanyadors de la Primera Fase. L’allotjament i manutenció dels alumnes durant la seva estada a Cuenca correrà a càrrec dels organitzadors de la Segona Fase.

Tribunal de la Segona Fase

El contingut de la prova l’establirà una comissió nomenada a l’efecte pels coordinadors de les Olimpíades. Per a la qualificació dels exercicis es constituirà un Tribunal format pels professors representants de les Olimpíades Autonòmiques o dels Districtes Territorials i de la Comissió de les Olimpíades. Aquest tribunal qualificarà l’alumnat participant, d’acord amb els criteris de qualificació i desempat establerts pels coordinadors de les Olimpíades. La decisió del tribunal serà inapel·lable. Els guanyadors d’aquesta fase representaran Espanya a la competició internacional l’agost de 2020 a Tiumén (Rússia), sempre i quan no siguin majors de 18 anys al juliol de 2020 ni hagin participat en una Olimpíada Internacional anterior.

Llistes de premiats

La relació de participants que hagin obtingut el premi es farà pública en la web de les Olimpíades (http://www.aepect.org). La participació en l’Olimpíada implica l’acceptació per part dels participants de la publicació d’aquestes llistes.

HO ORGANITZA:

COL·LABOREN:


 


Preguntes de les proves d’anys anteriors:

Examen teòric X Olimpíada de Geologia (2020)Respostes

Examen pràctic X Olimpíada de Geologia (2020)Solució


Examen teòric X Olimpíada de Geologia (2019)Respostes

Examen pràctic X Olimpíada de Geologia (2019)Solució


Examen teòric IX Olimpíada de Geologia (2018)Respostes

Examen pràctic IX Olimpíada de Geologia (2018)Solució


Examen teòric VIII Olimpíada de Geologia (2017)Respostes

Examen pràctic VIII Olimpíada de Geologia (2017)Solució


Examen teòric VII Olimpíada de Geologia (2016)Respostes

Examen pràctic VII Olimpíada de Geologia (2016)Solució


Examen teòric VI Olimpíada de Geologia (2015) Respostes

Examen pràctic VI Olimpíada de Geologia (2015) Solució


Examen teòric V Olimpíada de Geologia (2014) Respostes

Examen pràctic V Olimpíada de Geologia (2014) – Solució


Examen teòric IV Olimpíada de Geologia (2013) Respostes

Examen pràctic IV Olimpíada de Geologia (2013) – Solució


Examen teòric III Olimpíada de Geologia (2012) Respostes

Examen pràctic III Olimpíada de Geologia (2012) – Solució


Examen teòric II Olimpíada de Geologia (2011)

Examen pràctic II Olimpíada de Geologia (2011) – Solució